Mae arbenigwyr Acas yn cynnal gweminarau rheolaidd ar bynciau cyfraith cyflogaeth a chysylltiadau cyflogaeth.

Gallwch ymuno am ddim, y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ymlaen llaw. Does dim llawer o leoedd ar gael.

Diswyddiadau ar raddfa fach

Mae’r gweminar hwn ar gyfer cyflogwyr yn cynnwys prif elfennau proses ddiswyddo, y cyfreithiau cysylltiedig ac arferion da.

Cofrestrwch nawr am ‘ddiswyddiadau ar raddfa fach’

Cyflwyno i weithio hybrid 

Dengys ymchwil bod dulliau mwy hyblyg o weithio yma i aros. Mae’r gweminar hwn ar gyfer cyflogwyr sydd am ddysgu mwy am weithio hybrid (math o weithio’n hyblyg), a sut y gellir ei gyflwyno.

Cofrestrwch nawr am ‘Gyflwyniad i weithio hybrid’

Gallwch wylio gweminarau blaenorol ond bydd angen i chi gofrestru gyntaf.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Acas.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen