Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweminarau busnes

Webinars

Os ydych chi’n sefydlu, neu’n ystyried sefydlu, cwmni cyfyngedig, mae’r cyngor busnes diweddaraf gan CThEM, Tŷ’r Cwmnïau a’r Swyddfa Eiddo Deallusol ar gael drwy gofrestru i weminar ar y cyd gan y 3 sefydliad.

Cewch wybod am y canlynol:

  • sut i gofrestru’r cwmni (ymgorffori)
  • cyfrifoldebau’r cyfarwyddwyr i Dŷ’r Cwmnïau        
  • cyfrifoldebau’r cyfarwyddwyr i CThEM
  • sut gallai eiddo deallusol, fel patentau a hawlfreintiau, effeithio ar eich busnes  
  • ble mae cael rhagor o help ac arweiniad

Mae’r gweminarau’n cael eu cynnal ar:

  • 25 Gorffennaf 2018 rhwng 9:30am a 10:30pm

  • 4 Medi 2018 rhwng 3pm a 4pm

I ymuno â gweminar fyw, rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi o leiaf 5 munud cyn iddi ddechrau.   

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Os ydych chi eisiau sefydlu busnes newydd, beth am edrych ar dudalennau Sefydlu a Chynllunio Busnes Busnes Cymru am gyngor a gwybodaeth.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel