Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweminarau CThEM – Dyddiad cau i Hunanasesiadau 31 Ionawr 2020

Os oes angen i chi anfon ffurflen dreth Hunanasesiad 2018-19 at CThEM, ond heb wneud eto, beth am fanteisio ar gymorth ar-lein gan CThEM.

Mae pob un o’r gweminarau canlynol yn fyw, felly gallwch ofyn cwestiynau gan ddefnyddio’r bocs testun ar y sgrin.

Sut i lenwi eich ffurflen dreth ar-lein

Mae’n edrych ar sut i gael gafael ar eich ffurflen dreth ar-lein, sut i’w theilwra, yr adrannau cyflogaeth a hunangyflogaeth, a chyllidebu ar gyfer eich bil treth. Caiff y sesiynau nesaf eu cynnal ar:

  • Dydd Gwener, 17 Ionawr 2020 – rhwng 9am a 10am
  • Dydd Mawrth, 21 Ionawr 2020 – rhwng 1pm a 2pm
  • Dydd Gwener, 31 Ionawr 2020 – rhwng 1pm a 2pm

Archebwch eich lle yma.

Sut i ddangos treuliau car hunangyflogedig ar eich ffurflen dreth

Mae gwybodaeth am dreuliau moduro symlach, cyfrifo’r costau gwirioneddol, prydlesu car a phrynu car ar gontract personol. Caiff y sesiynau nesaf eu cynnal ar:

  • Dydd Iau, 16 Ionawr 2020 – rhwng 9am a 10am
  • Dydd Gwener, 24 Ionawr 2020 – rhwng 9am a 10am

Archebwch eich lle yma.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel