Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweminarau CThEM – paratoi ar gyfer cynyddu’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Ar 1 E‌br‌ill 2020, bydd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol ar gyfer prentisiaid a phob band oedran yn cynyddu.

Os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes :

  • ewch i weld y cyfraddau cyflog newydd ar GOV.UK.
  • gwnewch yn siŵr eich bod yn barod i newid trefniadau eich cyflogres

Mae CThEM yn cynnig gweminarau byw ym mis Mawrth i esbonio’r cynnydd arfaethedig mewn cyfraddau, a’r camgymeriadau mwyaf cyffredin mae cyflogwyr yn eu gwneud. 

Dewiswch ddyddiad ac amser yma.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel