Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweminarau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) i fusnesau

HMRC Webinar

Os oes gennych chi fusnes neu os ydych chi’n hunangyflogedig, gallwch gael help a chefnogaeth drwy weminarau am ddim CThEM.

Mae CThEM yn cyflwyno amrywiaeth eang o weminarau drwy gydol misoedd Gorffennaf ac Awst, o ‘Beth yw TAW’ i ‘Treuliau busnes ar gyfer pobl hunangyflogedig’.

Mae'r gweminarau'n cynnwys:

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau CThEM, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel