Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweminarau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i fusnesau

Os oes gennych chi fusnes neu os ydych chi’n hunangyflogedig, gallwch gael cymorth drwy weminarau am ddim Cyllid a Thollau EM.

Mae Cyllid a Thollau EM yn cyflwyno ystod eang o weminarau drwy gydol mis Hydref a mis Tachwedd, yn amrywio o sut mae clywed am y wahanol gynlluniau cyfrifyddu TAW sydd ar gael i sut mae llenwi eich ffurflen TAW.

Mae'r gweminarau'n cynnwys:

Gallwch ofyn cwestiynau yn ystod y gweminarau gan ddefnyddio'r blwch testun ar y sgrin.

I gael cyngor a chymorth ar y cyfreithiau a’r rheoliadau y mae’n rhaid i chi eu dilyn wrth redeg busnes, ewch i wefan Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel