Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweminarau/podlediadau paratoi ar gyfer Brexit – am ddim

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Grŵp Cyflawni Ffiniau’r DU a'r Llyfrgell Brydeinig yn cynnal gweminarau am ddim i gynorthwyo busnesau i baratoi ar gyfer Brexit. Mae'r rhain yn cynnwys pynciau amrywiol ac maent yn agored i bob busnes, cynigir y gweminarau sawl gwaith.

Dewiswch ddyddiad ac amser sy'n gweithio orau i chi:

Gwyliwch gweminar Parodrwydd Busnes ar gyfer Brexit gan GOV.UK, i weld cyflwyniadau gan gynghorwyr y Llywodraeth a chael gwybod pa gamau y mae angen i'ch busnes eu cymryd i baratoi ar gyfer Brexit.

Mae adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig wedi creu cyfres o bodlediadau i helpu'r diwydiant i baratoi ar gyfer Brexit. Mae'r pynciau ar hyn o bryd yn cynnwys:

  • Allforio
  • Tariffau a'r sector bwyd-amaeth
  • Cytundebau masnach a'r sector bwyd-amaeth
  • Labelu bwyd
  • Cemegau

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi'ch busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel