Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwerthu gwasanaethau i’r UE, Y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein ar ôl Brexit

Mae llywodraeth y DU wedi diweddaru ei chanllawiau ar gyfer busnesau’r DU sy’n cynnig gwasanaethau os bydd Brexit heb gytundeb.

Os ydych chi’n fusnes yn y DU neu’n weithiwr proffesiynol sy’n darparu gwasanaethau yn yr UE, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy neu’r Swistir, bydd yn rhaid i chi wirio rheoliadau cenedlaethol y wlad rydych chi’n gwneud busnes ynddi er mwyn deall beth yw’r ffordd orau o weithredu.

Ymhlith y cynnwys mae:

  • rheoliadau masnachu
  • TAW ar werthiant gwasanaethau digidol
  • sefydlu a strwythuro eich busnes
  • teithio ar gyfer busnes a gofynion mynediad
  • taliadau nawdd cymdeithasol ar gyfer gweithwyr
  • adnabod cymwysterau proffesiynol
  • trosglwyddo data a GDPR

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel