Gallwch barhau i wneud gwaith gwirfoddol o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru - ond mae’n rhaid i chi wneud hynny o gartref os yw hynny’n ymarferol. Mae rhagor o wybodaeth am gyfyngiadau lefel rhybudd 4 ar gael yn adran Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru.

Gallwch ganfod a chofrestru cyfleoedd gwirfoddoli i gynorthwyo gyda’r pandemig Coronafeirws ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Os ydych chi’n chwilio am fwy o gyfleoedd gwirfoddoli lleol, gallwch gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) lleol.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen