Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gwirio hawl dinasyddion yr UE i weithio os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb

Ni fydd newid i hawl i weithio dinasyddion yr UE, AEE a’r Swistir a’u teuluoedd sy’n byw yn y DU tan 31 Rhagfyr 2020 os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Bydd yn rhaid i chi wirio hawl ymgeisydd i weithio yn yr un ffordd ag yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd tan 1 Ionawr 2021.

Bydd yn rhaid i ddinasyddion Iwerddon barhau i brofi eu hawl i weithio yn y DU fel maen nhw’n ei wneud ar hyn o bryd.

Bydd system fewnfudo newydd yn berthnasol i bobl sy’n cyrraedd ar 1 Ionawr 2021 neu wedi hynny. Ni fydd yn rhaid ymgymryd â gwiriadau ôl-weithredol ar gyflogeion presennol o’r UE, AEE neu’r Swistir.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i Borth Brexit Busnes Cymru i gael cymorth i’ch busnes drwy Brexit, i’ch helpu i liniaru'r risgiau, a chanfod yr heriau a'r cyfleoedd sydd o’ch blaen.

 

Share this page: 
Conversion pixel