Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwiriwch Eich Telerau - canllawiau ar gyfer busnesau gwyliau a theithio

Mae'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) wedi lansio ymgyrch newydd i helpu busnesau gwyliau a theithio Cymru i wella eglurder eu telerau ac amodau.

Mae'r ymgyrch ‘Print Mân, Gwahaniaeth Mawr’ yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â'r prif gymdeithasau sy'n cynrychioli'r diwydiant gwyliau a theithio, gan gynnwys ABTA - The Travel Association, UK Hospitality a Chymdeithas Gweithredwyr Teithiau Annibynnol (AITO) ymhlith eraill.

Gall telerau annheg ddigwydd yn aml mewn perthynas â blaendaliadau a chanslo, a nodir yn aml fel rhai o'r prif broblemau y mae defnyddwyr yn eu cael wrth archebu teithiau a gwyliau. Mae cael telerau teg nid yn unig yn diogelu busnesau os bydd pethau'n mynd o chwith, ond gall hefyd roi hwb i hyder defnyddwyr yn y sector drwy ddangos y byddant yn cael eu trin yn deg.

Bydd yr arweiniad yn helpu busnesau i ddeall beth sy'n gwneud telerau a hysbysiadau yn annheg, a beth yw'r risgiau os ydych chi'n defnyddio geiriad annheg. Mae'n rhoi cyngor ar sut gallwch chi sicrhau bod telerau a hysbysiadau contractau yn deg ac yn glir.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Fair Terms.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel