Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwneud Treth yn Ddigidol - gwybodaeth i fusnesau

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) wedi cyhoeddi rhagor o wybodaeth am Gwneud Treth yn Ddigidol i gefnogi busnesau ac asiantau cyn i’r gwasanaeth TAW gorfodol Gwneud Treth yn Ddigidol ddod i rym ym mis Ebrill 2019.

Mae hyn yn cynnwys:

  • hysbysiad TAW CThEM newydd
  • tudalen ar GOV.UK sy’n darparu rhestr o’r datblygwyr meddalwedd y mae CThEM yn gweithio gyda nhw ar hyn o bryd yn ystod y peilot TAW Gwneud Treth yn Ddigidol. Mae'r datblygwyr hyn eisoes wedi dangos prototeip o’u cynnyrch yn barod i ddechrau ei brofi gyda busnesau a/neu asiantau
  • pecyn cyfathrebu i roi gwybodaeth i randdeiliaid er mwyn helpu busnesau ac asiantau i baratoi ar gyfer Gwneud Treth yn Ddigidol

Nid yw’n ofynnol i fusnesau uwchben y trothwy TAW ddefnyddio’r system Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer eu ffurflenni TAW tan fis Ebrill 2019, ond mae CThEM eisoes wedi dechrau treialu’r newidiadau gyda nifer fach o fusnesau ac asiantau gwahoddedig.  Bydd hyn yn cael ei ehangu i alluogi mwy i ymuno yn ddiweddarach eleni. Yn y cyfamser, gall busnesau ddechrau paratoi nawr drwy sicrhau eu bod yn cadw eu cofnodion yn ddigidol ac yn unol â’r rheolau a nodir yn yr hysbysiad.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

 

 

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel