Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobr ‘The Grocer’ am y Dalent Newydd Orau 2018

Ydych chi’n 35 oed neu’n iau?

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant bwyd a diod?

Os mai ‘ydw’ yw eich ateb, pam na wnewch chi roi eich enw i lawr ar gyfer Gwobr Talent Newydd Orau 2018?

Hon yw pumed flwyddyn y gwobrau sy’n dangos y dalent orau a mwyaf disglair yn y sector bwyd a diod a gwasanaethau bwyd yn y DU.

Ymhlith yr enillwyr blaenorol mae ffermwyr, entrepreneuriaid, swyddogion gwerthu ac ymgynghorwyr adnoddau dynol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw 24 Medi 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan The Grocer.

Ewch i’r tudalennau Bwyd a Diod i gael llawer o gyngor a gwybodaeth ar gyfer eich busnes.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel