Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobr Green Alley 2019

Mae Green Alley yn chwilio am fusnesau newydd ac entrepreneuriaid sydd wedi’u lleoli yn Ewrop sy’n awyddus i fynd i’r afael â her gwastraff byd-eang gan ddefnyddio:

  • atebion economi gylchol digidol
  • atebion ailgylchu
  • syniadau am ffyrdd o atal gwastraff

Bydd yr enillydd yn cael €25,000 a'r dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 25 Mehefin 2019. Bydd enwau’r rhai a fydd ar y rhestr fer yn cael eu cyhoeddi ym mis Medi 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobr Green Alley.

Beth am ymweld â thudalennau Effeithlonrwydd Adnoddau Busnes Cymru i weld sut gallai’ch busnes dorri costau drwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, defnyddio llai o ddeunyddiau crai a lleihau gwastraff.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel