Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobr UnLtd Do It Award

A oes gennych chi syniad fydd yn mynd i’r afael â rhyw fater cymdeithasol?

Beth am wneud cais am y gwobr UnLtd Do It Award?

Mae'r wobr yn cynnig pecyn o gymorth ac arian sydd wedi'i deilwra i chi, arweiniad un i un gan rheolwr eich gwobr UnLtd, cyngor arbenigol gan arbenigwyr perthnasol, mynediad at adnoddau i'ch helpu a hyd at £5,000 o arian parod.

Gellir cyflwyno datganiadau o ddiddordeb trwy gydol y flwyddyn.

I gael rhagor o wybodaeth  ewch i wefan UnLtd.

Os ydych yn ystyried dechrau neu weithredu busnes cymdeithasol ewch i wefan Business Cymdeithasol Cymru am ragor o wybodaeth.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel