Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau’r Academi Gynaliadwy 2019

Mae Gwobrau’r Academi Gynaliadwy yn dathlu arloesedd, arweinyddiaeth a rhagoriaeth ym maes cynaliadwyedd ledled Cymru.

Mae’r Gwobrau’n cydnabod y bobl, y prosiectau a’r mentrau rhagorol sy’n cyfrannu at y saith Nod Llesiant Cenedlaethol a’r pum Ffordd o Weithio a ddisgrifir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Dyma'r categorïau eleni:

  • hyrwyddwr cynaliadwyedd (enwebiadau yn unig)
  • gofod cynaliadwyedd
  • busnes cynaliadwy
  • arloesi cynaliadwy yn y sector cyhoeddus
  • cymuned gynaliadwy
  • arloesi o ran caffael cynaliadwy neu gadwyn gyflenwi
  • menter gymdeithasol eithriadol
  • prosiect ynni adnewyddadwy eithriadol
  • addysg neu hyfforddiant cynaliadwy

Does dim rhaid talu am gyflwyno cais a’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Sul 15 Medi 2019, a chynhelir y seremoni wobrwyo ar 28 Tachwedd 2019 yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gwobrau’r Academi Gynaliadwy.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel