Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau ‘Farm Shop and Deli’ 2019

Mae Gwobrau ‘Farm Shop and Deli’ yn dathlu marchnad fanwerthu annibynnol, arbenigol y DU. Os ydych chi’n fanwerthwr annibynnol sy’n gwerthu cynnyrch ffres/fferm rhanbarthol neu os oes gennych chi gownter delicatessen, beth am gymryd rhan.

Dyma gategorïau’r Gwobrau:

 • pobydd
 • cigydd
 • gwerthwr caws
 • delicatessen
 • siop fferm - manwerthwr mawr
 • siop fferm - manwerthwr bach
 • gwerthwr pysgod
 • neuadd fwyd
 • gwerthwr llysiau a ffrwythau
 • newydd-ddyfodiad
 • busnes ar-lein
 • siop bentref / siop leol

Rhaid cyflwyno ceisiadau cyn 21 Medi 2018.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gwobrau ‘Farm Shop and Deli’.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel