Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau 2019: 50 o’r Menywod Mwyaf Blaenllaw ym maes Peirianneg

Er bod 14% o beirianwyr y DU yn fenywod, ychydig dros 7% o brentisiaid ym maes peirianneg sy’n fenywaidd. Drwy ddewis 50 o'r Menywod Gorau ym maes Peirianneg, gobaith Cymdeithas Peirianneg y Menywod (WES) yw tynnu sylw at y cyfleoedd anhygoel mae prentisiaethau peirianneg yn eu cynnig i fenywod.

Y thema eleni yw prentisiaid presennol a blaenorol. Os ydych chi'n gwybod am brentis (presennol neu flaenorol) a ddylai gael ei enwebu ar gyfer y wobr hon, yn cynnwys chi’ch hun, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cyflwyno eich enwebiadau erbyn hanner nos ar 22 Ebrill 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Women in Engineering.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel