Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Adnoddau Dynol Cymru 2019

Gwobrau Adnoddau Dynol Cymru yw'r prif wobrau blynyddol yng Nghymru i gydnabod a dathlu rhagoriaeth ym maes Adnoddau Dynol (AD) ledled y wlad, ac mewn ystod eang o sectorau.

Dyma'r categorïau eleni:

 • seren AD y flwyddyn
 • Y fenter adnoddau dynol orau
 • tîm AD y flwyddyn
 • y defnydd gorau o'r Gymraeg
 • ymgynghorydd AD annibynnol y flwyddyn
 • cyfarwyddwr AD y flwyddyn
 • prentis / cynorthwyydd / hyfforddai AD y flwyddyn
 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – gwasanaethau ariannol / proffesiynol (yn cynnwys cyfreithiol)
 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – sector cyhoeddus / trydydd sector (yn cynnwys cymdeithasau tai, elusennau, addysg)
 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – digidol / TG
 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – gweithgynhyrchu / peirianneg
 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – amgylchedd adeiledig
 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – lletygarwch / chwaraeon
 • cyflogwr y flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 7 Rhagfyr  2018.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Rhwydwaith AD Cymru.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel