Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Adnoddau Dynol Cymru 2020

Gwobrau Adnoddau Dynol Cymru yw'r prif wobrau blynyddol yng Nghymru i gydnabod a dathlu rhagoriaeth ym maes Adnoddau Dynol (AD) ledled y wlad, ac mewn ystod eang o sectorau.

Dyma'r categorïau eleni:

 • y fenter adnoddau dynol orau
 • y defnydd gorau o'r Gymraeg
 • cyfarwyddwr AD y flwyddyn
 • prentis / cynorthwyydd / hyfforddai AD y flwyddyn
 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – gwasanaethau ariannol / proffesiynol
 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – sector cyhoeddus / trydydd sector
 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – digidol / TG
 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – gweithgynhyrchu / peirianneg
 • Ymgynghoriaeth AD y Flwyddyn
 • Ysbrydoli Arweinwyr Gwych
 • Gweithiwr Proffesiynol Gorau AD – Trafnidiaeth
 • Tîm AD y Flwyddyn (sector preifat)
 • Tîm AD y Flwyddyn (sector cyhoeddus)

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 9 Rhagfyr  2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Rhwydwaith AD Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel