Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Gwobrau Arwain Cymru 2017

Datblygwyd y Gwobrau gan gonsortiwm o sefydliadau proffesiynol, cyrff o'r sector gwirfoddol a’r sector cyhoeddus, yn ogystal â chwmnïau preifat, a'u nod yw cydnabod a dathlu cyflawniadau personol o ran arweinyddiaeth ragorol yng Nghymru.

Y categorïau eleni yw:

  • arweinyddiaeth yn y sector cyhoeddus

  • arweinyddiaeth yn y sector gwirfoddol a dielw

  • arweinyddiaeth yn y sector preifat

  • arweinyddiaeth mewn menter gymdeithasol

  • arweinydd ifanc (14 i 25 oed)

  • merched mewn arweinyddiaeth

  • arweinyddiaeth at y dyfodol

  • arweinydd cenhedlaeth nesaf

Bydd yr enwebiadau’n cau ddydd Gwener 26 Mai a bydd y seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal ddydd Iau 21 Medi yng ngwesty'r Hilton, Caerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobrau Arwain Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen