Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Arwain Cymru 2019

Bwriad y Gwobrau yw adnabod, cydnabod a dathlu cyflawniad personol o ran arweinyddiaeth eithriadol yng Nghymru.

Ydych chi’n adnabod rhywun yn eich sefydliad y mae ei arweinyddiaeth yn ysbrydoli ac yn trawsnewid pobl, waeth beth fo’i rôl a’i gyfrifoldebau o fewn y busnes, sefydliad neu brosiect cymunedol?

Gall fod yn wirfoddolwr, yn weithiwr craidd, yn rheolwr neu’n swyddog gweithredol yng Nghymru. Mae panel beirniaid y gwobrau am wybod sut mae ei arweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn i chi, eich bywyd, eich cymuned, busnes neu sefydliad.

Dyma’r categorïau ar gyfer 2019:

  • arweinyddiaeth yn y sector cyhoeddus
  • arweinyddiaeth yn y sector gwirfoddol ac nid er elw
  • arweinyddiaeth yn y sector preifat
  • arweinyddiaeth mewn menter gymdeithasol
  • gwobr arweinydd ifanc (14 – 25 oed)
  • menywod mewn arweinyddiaeth
  • arweinyddiaeth at y dyfodol (cynaliadwyedd)
  • arweinyddiaeth mewn amrywiaeth a chynhwysiant
  • ysbrydoli arweinyddiaeth wych (gwobr i sefydliadau) 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener, 7 Mehefin 2019 a bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ddydd Iau, 26 Medi 2019 yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobrau Arwain Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel