Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Arwrbreneuriaid 2019

Mae’r gwobrau’n dathlu llwyddiannau personél sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u gŵyr neu wragedd sydd wedi mynd i fusnes yn ystod, neu ar ôl, eu cyfnod yn y Lluoedd Arfog.  Gallant roi eu henwau eu hunain ymlaen neu gael eu henwebu gan rywun arall. 

Bydd 11 o Wobrau i gyd, yn y categorïau canlynol:

 • arweinydd busnes y flwyddyn
 • cyflogwr mawr y flwyddyn
 • entrepreneur y flwyddyn
 • arwrbreneur y flwyddyn
 • cyflogwr mawr y flwyddyn
 • partner milwrol y flwyddyn
 • cyflogwr bach y flwyddyn
 • busnes newydd y flwyddyn 
 • busnes technoleg y flwyddyn - newydd ar gyfer 2019
 • gwobr sefydliad y cyn-filwyr
 • gwobr ysgol fusnes Warwick (bydd enillydd y wobr hon yn cael bwrsariaeth 100% i gwblhau MBA gydag ysgol fusnes Warwick)

Y dyddiad cau i geisiadau yw dydd Gwener 24 Mai 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Arwrbreneuriaid.

Os ydych yn ystyried dechrau busnes a bod angen cyngor arnoch, cysylltwch â llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 3000.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel