Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Busnes Caerdydd 2019

Mae’r enwebiadau ar agor nawr ar gyfer Gwobrau Busnes Caerdydd 2019.  Bydd y gwobrau’n tynnu sylw at y busnesau gorau yn y ddinas.

Dyma’r categorïau ar gyfer 2019:

 • busnes y flwyddyn ym maes adeiladu
 • busnes creadigol a digidol y flwyddyn
 • cyflogwr y flwyddyn
 • entrepreneur y flwyddyn
 • busnes teuluol y flwyddyn
 • busnes y flwyddyn ym maes gwasanaethau ariannol a phroffesiynol
 • busnes gwyrdd y flwyddyn
 • busnes cymunedol y flwyddyn ICAEW
 • busnes arloesol y flwyddyn
 • busnes rhyngwladol y flwyddyn
 • busnes y flwyddyn ym maes hamdden, lletygarwch a manwerthu
 • BBaCh y flwyddyn
 • busnes y flwyddyn ym maes mentrau cymdeithasol
 • busnes newydd y flwyddyn
 • busnes y flwyddyn ym maes technoleg
 • person busnes ifanc y flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 12 Ebrill 2019 a bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ar ddydd Gwener, 21 Mehefin 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobrau Busnes Caerdydd.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel