Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gwobrau Busnes Cyfrifol Cymru 2020

Mae digwyddiad blynyddol Gwobrau Busnes Cyfrifol Cymunedol yn y Gymuned yn cydnabod ac yn dathlu'r straeon mwyaf ysbrydoledig ac effeithiol o arfer busnes cyfrifol yng Nghymru. 

Gall cwmnïau o unrhyw faint, sector neu raddfa ymgeisio am ddim am y gwobrau am ddim.

Dyma gategorïau’r gwobrau:

  • gwobr busnes mawr cyfrifol y flwyddyn
  • gwobr BBaCh cyfrifol y flwyddyn
  • gwobr amrywiaeth a chynhwysiant
  • gwobr arweinyddiaeth amgylcheddol
  • gwobr iechyd a lles
  • gwobr partneriaeth addysg
  • gwobr dawn ar gyfer y dyfodol
  • gwobr adeiladu cymunedau cryfach


Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau yw 5pm, dydd Gwener 6 Mawrth 2020 a chynhelir y gala Gwobrau ar 25 Mehefin 2020, Gerddi Soffia, Caerdydd.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i wefan Busnes yn y Gymuned (BITC).

I weld sut y gallai dod yn fusnes cyfrifol fod o fudd i’r bobl a’r lleoedd o’ch cwmpas, ewch i dudalennau Busnes Cyfrifol Busnes Cymru.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel