Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Busnes y Siambr 2019

 Mae Gwobrau Busnes y Siambr yn adnabod ac yn gwobrwyo rhagoriaeth mewn busnes ym Mhrydain, ac mae’n un o’r rhaglenni gwobrau busnes mwyaf cystadleuol ac anrhydeddus yn y DU. 

Categorïau’r gwobrau eleni yw:

  • busnes bach y flwyddyn
  • busnes allforio y flwyddyn
  • y defnydd gorau o dechnoleg
  • busnes twf uchel y flwyddyn
  • busnes e-fasnach y flwyddyn
  • gwobr ymrwymiad cwsmeriaid
  • gwobr lles yn y gweithle
  • cyflogwr y flwyddyn
  • busnes teuluol y flwyddyn

Does dim rhaid talu i gyflwyno cais, ac mae’n agored i aelodau Siambrau Masnach Achrededig yn unig ar gyfer 8 o’r 9 categori. Mae gwobr Busnes E-fasnach y Flwyddyn yn agored i’r rhai nad ydynt yn aelodau, ond os bydd rhywun nad yw’n aelod yn ennill y wobr genedlaethol ar gyfer y categori hwn, ni fydd yn gymwys i ennill Busnes y Flwyddyn.

Y dyddiad cau i gyflwyno cais yw dydd Gwener 28 Mehefin; cyhoeddir enwau’r enillwyr rhanbarthol ddydd Llun 23 Medi, a chynhelir cinio Gala’r Gwobrau ddydd Iau 28 Tachwedd yn Llundain.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Siambrau Masnach Prydain.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel