Mae Gwobrau Busnesau Bach Prydain yn ddathliad pwysig o sector busnesau bach y DU. Mae’n rhoi cydnabyddiaeth i fasnachwyr unigol, microfusnesau a chwmnïau bach gorau’r genedl, ac i'r darparwyr gwasanaethau a’r cynghorwyr sy’n eu cefnogi nhw.

Mae 14 categori eleni:

 • darparwr cyllid y flwyddyn

 • darparwr cyllid amgen y flwyddyn

 • darparwr gwasanaeth y flwyddyn

 • darparwr technoleg y flwyddyn

 • cwmni gwasanaethau proffesiynol y flwyddyn

 • gweithle y flwyddyn

 • masnachwr unigol y flwyddyn

 • microfusnes y flwyddyn

 • busnes bach y flwyddyn

 • arweinydd y flwyddyn

 • arloesedd y flwyddyn

 • gwefan y flwyddyn

 • ymgynghorydd busnes / adnoddau dynol y flwyddyn

 • cwmni recriwtio y flwyddyn

Bydd y seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal ddydd Iau 26 Tachwedd yn Llundain.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobrau Busnesau Bach Prydain

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen