Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Busnesau Cyfrifol Cymru 2019

Mae Gwobrau Busnesau Cyfrifol Cymru yn dathlu ac yn hyrwyddo’r busnesau ysbrydoledig ledled Cymru sy’n gwneud gwahaniaeth drwy weithredu i adeiladu gweithleoedd cynhwysol a chymunedau cryfach ac i fynd i’r afael â heriau amgylcheddol.

Dyma’r categorïau eleni:

  • busnes mawr cyfrifol y flwyddyn

  • BBaCh cyfrifol y flwyddyn

  • gwobr talent ifanc

  • gwobr addysg

  • gwobr partneriaeth gymunedol

  • gwobr amgylchedd Cymru

  • gwobr effaith gwirfoddoli

  • gwobr llesiant yn y gwaith

  • gwobr amrywiaeth a chynhwysiant

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5pm, ddydd Gwener 22 Chwefror 2019 a bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ym mis Mehefin 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Busnes yn y Gymuned.

I ddarganfod sut gall bod yn fusnes cyfrifol elwa’r bobl a’r llefydd o’ch cwmpas, ewch i dudalennau Busnes cyfrifol Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel