Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2020

Bydd Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2020 yn cydnabod cyflawniadau anhygoel busnesau newydd yn economi Cymru.

Categorïau gwobrau 2020 yw:

 • busnes newydd y flwyddyn ym maes gwasanaethau busnes i fusnes
 • busnes newydd y flwyddyn – Caerdydd
 • busnes adeiladu newydd y flwyddyn
 • busnes newydd y flwyddyn ym maes gwasanaethau i ddefnyddwyr
 • busnes creadigol newydd y flwyddyn
 • busnes seiber newydd y flwyddyn
 • busnes digidol newydd y flwyddyn
 • busnes newydd y flwyddyn ym maes gwasanaethau ariannol a phroffesiynol
 • busnes FinTech newydd y flwyddyn
 • busnes bwyd a diod newydd y flwyddyn
 • busnes byd-eang newydd y flwyddyn
 • busnes newydd y flwyddyn gan fyfyriwr graddedig
 • busnes gwyrdd newydd y flwyddyn
 • busnes arloesol newydd y flwyddyn
 • busnes gweithgynhyrchu newydd y flwyddyn
 • busnes Medtech newydd y flwyddyn
 • busnes newydd y flwyddyn ym maes technolegau symudol a newydd
 • busnes newydd y flwyddyn ym maes manwerthu
 • busnes gwledig newydd y flwyddyn
 • menter gymdeithasol newydd y flwyddyn
 • busnes twristiaeth a hamdden newydd y flwyddyn
 • busnes newydd y flwyddyn yn y cymoedd
 • entrepreneur ifanc y flwyddyn
 • gwobr sêr newydd

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Mehefin 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gwobrau Busnesau Newydd Cymru.

Os ydych chi’n ystyried dechrau busnes, ewch i wefan Dechrau a Chynllunio Busnes Busnes Cymru am gyngor a chymorth.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel