Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Bwyd a Ffermio’r BBC 2019

Gwobrau Bwyd a Ffermio'r BBC 2019

Mae’r broses enwebu ar gyfer Gwobrau Bwyd a Ffermio’r BBC 2019 nawr ar agor ac mae gennych chi tan hanner nos, 18 Chwefror 2019 i gynnig enwebiadau.

Y categorïau eleni yw:

  • cynhyrchydd bwyd gorau
  • cynhyrchydd diodydd gorau
  • gwobr y bwyd stryd a'r bwyd i fynd gorau
  • gwobr bwyd y dyfodol ffermio heddiw’r BBC
  • gwobr arwyr ffermio Countryfile
  • y siop neu'r farchnad orau
  • cogydd y flwyddyn y BBC
  • gwobr dalent newydd Pat Llewellyn 

Ymysg yr enillwyr blaenorol mae gwerthwyr caws, gwneuthurwyr caws, awduron bwyd, cogyddion ysgol, siopau sglodion, darlledwyr ac ymgyrchwyr, crefftwyr pysgod mwg, marchnadoedd ffermwyr, ffermwyr llaeth, cigyddion, pobwyr, siopau bwyd cymunedol ac arlwywyr ysbytai.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Radio 4 y BBC.

Cymerwch olwg ar dudalennau Bwyd a Ffermio Busnes Cymru am gyngor a chymorth i gynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel