Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau CIPD Cymru 2018

Mae CIPD (y Sefydliad Siartredig ar gyfer Datblygiad Proffesiynol) Cymru, y corff proffesiynol ar gyfer Adnoddau Dynol a datblygu pobl, wedi cyhoeddi bod yr enwebiadau ar gyfer ei wobrau yn 2018 ar agor. Mae’r gwobrau’n dathlu’r gwaith datblygu pobl eithriadol sy’n digwydd ledled Cymru.

Y categorïau eleni yw:

  • cynllun prentisiaeth

  • menter rheoli newid

  • menter amrywiaeth a chynhwysiant

  • menter ymgysylltu â chyflogeion

  • menter iechyd a lles

  • ymgynghoriaeth Adnoddau Dynol/Dysgu a Datblygu

  • tîm mewnol

  • menter rheoli pobl BBaCh (<250 o gyflogeion)

  • ymarferydd newydd

  • cyfraniad eithriadol

Y dyddiad cau yw 16 Medi 2018 a bydd y seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar 22 Tachwedd 2018.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gwobrau CIPD Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel