Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gwobrau CIPD Cymru 2019

Bydd Gwobrau Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) Cymru yn arddangos ac yn dathlu'r goreuon o ran arferion adnoddau dynol a datblygu pobl ledled Cymru.

Dyma'r categorïau eleni:

  • cynllun prentisiaeth
  • menter amrywiaeth a chynhwysiant
  • sefydlu diwylliant o lesiant yn y gweithle
  • ymgysylltu â chyflogeion
  • ymgynghoriaeth allanol
  • tîm mewnol
  • datblygu sefydliadol/dysgu a datblygu
  • rheoli talent
  • ymarferydd newydd
  • cyfraniad eithriadol ym maes datblygu pobl yng Nghymru

Rhaid cyflwyno pob cais erbyn 23:59 ddydd Sul 15 Medi 2019. Bydd y gala wobrwyo’n cael ei chynnal ddydd Gwener 15 Tachwedd 2019 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gwobrau CIPD Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel