Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Cyfarwyddwyr y Flwyddyn Cymru IoD 2019

Mae gwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IoD) yn dathlu talent, llwyddiant a chyflawniad ym maes arweinyddiaeth yng Nghymru.

Gallwch enwebu eich hun neu enwebu rhywun rydych chi’n ei adnabod sy'n cynrychioli rhagoriaeth fel arweinydd busnes ac sy'n haeddu cydnabyddiaeth yn eich barn chi.

Dyma'r categorïau eleni:

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - busnes teuluol

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - cynwysoldeb

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - arloesi

 • cyfarwyddwr y flwyddyn – rhyngwladol

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - anweithredol

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - sector cyhoeddus/trydydd sector

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - busnes newydd

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - ifanc

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - busnes bach a chanolig (hyd at £50 miliwn)

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - busnes mawr (£50 miliwn +)

 • gwobr y cadeirydd am ragoriaeth mewn arferion cyfarwyddwr a bwrdd - enwebiadau yn unig

Rhaid cyflwyno pob cynnig erbyn hanner nos ar nos Wener 8 Mawrth 2019.

Mae’r seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal nos Wener 17 Mai 2019 yng Ngerddi Sophia, Caerdydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel