Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Cyllid Cymru 2020

Mae Gwobrau Cyllid Cymru wedi’u llunio i adnabod, denu a buddsoddi yn y gweithwyr proffesiynol a thalentog sy’n gweithio ym maes cyllid yng Nghymru.

Dyma’r categorïau eleni:

 • prif swyddog ariannol/cyfarwyddwr cyllid y flwyddyn (dros £25 miliwn)
 • prif swyddog ariannol/cyfarwyddwr cyllid y flwyddyn (hyd at £25 miliwn)
 • cyfarwyddwr cyllid ifanc y flwyddyn
 • rheolwr cyllid y flwyddyn
 • cyfrifydd y flwyddyn
 • cynorthwyydd cyfrifon y flwyddyn
 • seren newydd y flwyddyn
 • tîm cyllid (gwasanaethau ariannol) y flwyddyn
 • tîm cyllid bach (hyd at 10 aelod o staff yn y tîm) y flwyddyn
 • tîm cyllid canolig/mawr (mwy nag 11 aelod o staff yn y tîm)
 • tîm cyllid corfforaethol y flwyddyn
 • practis annibynnol y flwyddyn
 • rheolwr credyd y flwyddyn
 • rheolwr cyfoeth y flwyddyn
 • cyfraniad eithriadol i gyllid yng Nghymru

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 17 Ionawr 2020 a bydd y seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal ddydd Gwener 15 Mai 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobrau Cyllid Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel