Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Dewi Sant 2019

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru.

Ydych chi’n torri tir newydd ac yn gwneud gwahaniaeth go-iawn yn eich diwydiant neu gwmni?

Bob blwyddyn, dyfernir 9 o Wobrau Dewi Sant, gyda’r cyhoedd yn enwebu ar gyfer 8 ohonynt. Dyma’ch cyfle i ymgeisio ar gyfer gwobr genedlaethol yn y categorïau am Fenter neu Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Mae Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl wahanol o Gymru a thu hwnt. Mae’r gwobrau’n ardystio fod y wlad hon yn fywiog, arloesol a hyderus, sydd yn gwerthfawrogi ei phobl yn anad dim.

Y dyddiad cau ar gyfer anfon enwebiadau 2019 yw hanner nos ar 16 Hydref 2018. Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 21 Mawrth 2019.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel