Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Dewi Sant 2021

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru sy’n cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl wahanol o Gymru a thu hwnt.

Bob blwyddyn, dyfernir 9 o Wobrau Dewi Sant, gyda’r cyhoedd yn enwebu ar gyfer 8 ohonynt:

  • dewrder
  • ysbryd y gymuned
  • gweithiwr critigol (gweithiwr allweddol)
  • diwylliant a chwaraeon
  • busnes
  • arloesedd, gwyddoniaeth a thechnoleg
  • dyngarol
  • person ifanc
  • gwobr arbennig y Prif Weinidog

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau yw 15 Hydref 2020 a bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ar 25 Mawrth 2021.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel