Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Elusen Cymru 2019

Mae Gwobrau Elusen Cymru yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad gwych elusennau, grwpiau cymunedol, mudiadau nid-er-elw a gwirfoddolwyr at Gymru. 

Mae’r Gwobrau yn hyrwyddo ac yn tynnu sylw at y gwahaniaeth positif y gall pobl ei wneud i fywydau ei gilydd.

Eleni mae 9 categori ar gyfer enwebu:

  • gwobr creu newid
  • gwobr ymddiriedolwyr eithriadol
  • gwobr defnydd gorau o'r iaith Gymraeg
  • gwobr cyswllt cymunedol
  • gwobr elusen ffyniannus
  • gwirfoddolwr y flwyddyn (26 oed neu hŷn)
  • gwirfoddolwr ifanc y flwyddyn (25 oed neu iau)
  • tîm gwirfoddol y flwyddyn
  • sefydliad y flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 2 Hydref 2019 a bydd y seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal ar 15 Tachwedd 2019.

Am fwy o wybodaeth ac i enwebu ewch i wefan Gwobrau Elusen Cymru.

Share this page: 
Conversion pixel