Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr 2019

Mae Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr yn dathlu’r straeon anhygoel sydd wedi llywio entrepreneuriaid i gyrraedd lle maen nhw heddiw, waeth beth fo’u maint a’u trosiant. Mae rhaglen 2019 yn cynnal y Gwobrau mewn 8 rhanbarth - Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Canolbarth Lloegr, De-orllewin Lloegr, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Gogledd-orllewin Lloegr a Llundain a De-ddwyrain Lloegr.

Dyma'r categorïau eleni:

 • entrepreneur y flwyddyn - y diwydiannau creadigol
 • gwobr entrepreneur - gweithio er gwell
 • gwobr ysbryd entrepreneuraidd
 • tîm o entrepreneuriaid y flwyddyn
 • entrepreneur y flwyddyn - busnes teuluol
 • entrepreneuriaid y flwyddyn - bwyd a diod
 • entrepreneur y flwyddyn - iechyd a harddwch
 • entrepreneur y flwyddyn - arloesi
 • entrepreneur y flwyddyn sydd wedi cynyddu ei faint
 • entrepreneur y flwyddyn - y diwydiannau gwasanaeth
 • entrepreneur y flwyddyn - busnes bach
 • entrepreneur y flwyddyn - busnes newydd
 • entrepreneur ifanc y flwyddyn
 • entrepreneur y flwyddyn Prydain Fawr

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 28 Mehefin 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel