Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Ffederasiwn Bwyd a Diod 2020

A wnaeth eich cwmni arwain prosiect llwyddiannus rydych chi'n falch iawn ohono?

Oes gennych chi gydweithiwr arbennig sy’n haeddu cydnabyddiaeth?

Yna beth am gymryd rhan yng Ngwobrau Ffederasiwn Bwyd a Diod 2020.

Dyma gategorïau'r gwobrau:

 • prentis y flwyddyn
 • lansiad brand y flwyddyn
 • ymgyrch y flwyddyn
 • partner cymunedol
 • deiet ac iechyd
 • menter addysg
 • busnes sy'n dod i’r amlwg
 • arweiniad amgylcheddol
 • allforiwr y flwyddyn
 • peiriannydd bwyd a diod y flwyddyn
 • gwyddonydd bwyd a diod y flwyddyn
 • menter AD
 • arloesi
 • dietegydd / maethegydd cofrestredig y flwyddyn
 • seren newydd
 • menter pacio cynaliadwy

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw 28 Chwefror 2020.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan FDF.

Beth am fynd i dudalennau Bwyd a Diod Cymru Busnes Cymru i gael gwybod sut y gallwch gael cefnogaeth a chyngor i’ch busnes yng Nghymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel