Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Gwobrau Ffederasiwn y Busnesau Bach 2019

Mae Gwobrau Dathlu Busnesau Bach y Ffederasiwn Busnesau Bach (FBS) yn cydnabod y busnesau bach gorau a’r bobl hunangyflogedig gorau o bob rhan o’r DU, o bob sector a diwydiant ac o fusnesau o bob oedran a maint. 

Mae’r gwobrau’n dathlu busnesau bach, gan roi sylw i rai o’r busnesau bach gorau, mwyaf arloesol a mwyaf brwdfrydig. 

Mae’r gwobrau yn rhad ac am ddim ac ar agor i fusnesau bach a’r hunangyflogedig.

Y categorïau eleni yw:

 • busnes rhyngwladol y flwyddyn

 • busnes moesegol a gwyrdd y flwyddyn

 • gwobr arloesi gyda chynnyrch a busnes

 • busnes arloesi digidol y flwyddyn

 • microfusnes y flwyddyn

 • busnes newydd y flwyddyn

 • busnes datblygol y flwyddyn

 • busnes teuluol y flwyddyn

 • entrepreneur ifanc y flwyddyn (30 oed ac iau)

 • cyflogwr y flwyddyn

 • busnes cymunedol y flwyddyn (Cymru yn unig)

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn cynigion yng Nghymru yw 8 Chwefror 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan FSB.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen