Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau GO Cymru 2019/20

Mae Gwobrau GO (Cyfleoedd y Llywodraeth) Cymru yn dathlu rhagoriaeth ac arloesedd ym mhob agwedd ar gaffael, ac maent ar agor i sefydliadau'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector.

Mae cystadlu yng Ngwobrau GO yn gyfle gwych i’ch sefydliad ddathlu ei lwyddiant a dangos yr hyn mae wedi'i gyflawni i'r goreuon ym marchnad caffael cyhoeddus Cymru.

Gallwch gystadlu yn y gwobrau am ddim a dyma’r categorïau:

 • gwerth cymdeithasol
 • y gwasanaeth gorau – busnesau bach a micro a sefydliadau'r trydydd sector
 • y gwasanaeth gorau – busnesau mawr a chanolig
 • effaith amgylcheddol orau
 • prosiect cyfalaf neu seilwaith y flwyddyn
 • gwobr y flwyddyn am arloesi ym maes caffael – symud y swyddogaeth gaffael yn ei blaen
 • datblygu’r farchnad
 • prosiect caffael y flwyddyn (gwerth llai na £20 miliwn)
 • prosiect caffael y flwyddyn (gwerth mwy na £20 miliwn)
 • rheoli perthynas â chyflenwyr
 • gwobr y flwyddyn am arweinyddiaeth ym maes caffael
 • tîm caffael y flwyddyn
 • gwobr rhagoriaeth GO

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw 15 Ionawr 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GO Awards.

Ewch i wefan GwerthwchiGymru i gael gwybodaeth a chyngor ar sut i helpu eich busnes i ennill contractau â'r sector cyhoeddus ledled Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel