Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gwobrau Great British Entrepreneur 2018

Mae Gwobrau Great British Entrepreneur yn cydnabod gwaith caled a storïau ysbrydoledig entrepreneuriaid a busnesau ym Mhrydain Fawr. Mae’r Gwobrau wedi dathlu llwyddiant rhai entrepreneuriaid arbennig sydd wedi mynd ymlaen i ddod yn enwau adnabyddus.

Bydd y rhaglen yn 2018 yn cynnal y gwobrau mewn pum dinas, sef Birmingham, Caerdydd, Caeredin a Manceinion.

Dyma’r Categorïau ar gyfer 2018:

 • entrepreneur diwydiannau creadigol y flwyddyn

 • pencampwr entrepreneuriaid y flwyddyn

 • gwobr entrepreneur am byth

 • gwobr ysbryd entrepreneuraidd

 • tîm o entrepreneuriaid y flwyddyn

 • entrepreneur busnes teuluol y flwyddyn

 • entrepreneur arloesedd y flwyddyn

 • entrepreneur diwydiannau gwasanaethau'r flwyddyn

 • entrepreneur datblygiad y flwyddyn

 • entrepreneur busnes bach y flwyddyn

 • entrepreneur busnes newydd y flwyddyn

 • entrepreneur ifanc y flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer y gwobrau yw 3 Awst 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobrau British Entrepreneur Awards.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel