Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau i entrepreneuriaid anabl

Ydych chi’n ddarpar entrepreneur gyda busnes, cynnyrch neu wasanaeth clyfar? Ydych chi eisoes wedi sefydlu busnes neu fenter gymdeithasol, ond fod angen hwb bach ychwanegol arnoch i symud ymlaen i’r lefel nesaf? Yna mae Gwobrau Stelios 2019 yn disgwyl i glywed gennych chi!

Mae Gwobrau Stelios i Entrepreneuriaid Anabl y DU yn cydnabod cyflawniadau entrepreneuriaid anabl sydd wedi sefydlu eu cwmni neu’u menter gymdeithasol eu hunain.

Bydd y brif wobr yn £30,000, a bydd pedair gwobr arall o £10,000 yn cael eu dyfarnu i bedwar cystadleuydd yn y rownd derfynol. Bydd pedair gwobr o £5,000 ar gael hefyd.

Caiff y prif enillydd ei gyhoeddi mewn seremoni yn Llundain ym mis Hydref 2019.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5pm ddydd Mawrth 10 Medi 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Leonard Cheshire.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel