Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Merched sy’n Arloesi 2018

Mae Innovate UK, fel rhan o UK Research and Innovation, yn chwilio am ferched fydd yn sêr y dyfodol o ran arloesi mewn busnes. Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn ffyddiog, gyda chefnogaeth gwobr, y gallant wneud cyfraniad sylweddol at un o Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol (ISGC).

Mae’r Heriau hyn yn cynnwys:

  • data a deallusrwydd artiffisial

  • cymdeithas sy'n heneiddio

  • twf glân

  • dyfodol symudedd

Mae Innovate UK yn cynnig 8 Gwobr Merched sy’n Arloesi. Bydd yr enillwyr yn cael grant o £50,000 a phecyn pwrpasol o fentora, hyfforddiant a chymorth busnes.

Nod y gystadleuaeth hon yw dod o hyd i ferched sydd â syniadau arloesol, cyffrous a chynlluniau uchelgeisiol a fydd yn ysbrydoli eraill.

Mae’r gwobrau ar gyfer sefydlwyr, cyd-sefydlwyr neu uwch swyddogion penderfyniadau sy’n ferched ac yn gweithio mewn cwmnïau sydd wedi bod yn gweithredu am o leiaf flwyddyn.

Rhaid cyflwyno ceisiadau cyn 3 Hydref 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel