Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2017

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd Brentisiaethau ledled Cymru.

Bydd y Gwobrau hyn yn dathlu ac yn arddangos llwyddiant y rhai sydd wedi rhagori ar ddisgwyliadau gan ddangos agwedd ddeinamig at hyfforddiant. Byddant hefyd wedi dangos brwdfrydedd a menter, dyfeisgarwch a chreadigrwydd, dealltwriaeth o bwysigrwydd gwella sgiliau er budd economi Cymru ac ymrwymiad i wneud hynny.

Dyma’r categorïau eleni:

 • dysgwr y flwyddyn – hyfforddeiaethau (Ymgysylltu)

 • dysgwr y flwyddyn – hyfforddeiaethau (Lefel 1)

 • prentis sylfaen y flwyddyn

 • prentis y flwyddyn

 • prentis uwch y flwyddyn

 • cyflogwr bach y flwyddyn

 • cyflogwr canolig y flwyddyn

 • cyflogwr mawr y flwyddyn

 • macro-gyflogwr y flwyddyn

 • asesydd y flwyddyn dysgu seiliedig ar waith

 • tiwtor y flwyddyn dysgu seiliedig ar waith

Ni chodir tâl am gymryd rhan yn y Gwobrau. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw ddydd Gwener 23 Mehefin 2017. Dyddiad y seremoni yw dydd Gwener, 20 Hydref 2017 ac fe’ir cynhelir yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor, Casnewydd.

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan Federasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

Darganfyddwch sut mae busnesau ledled Cymru yn elwa o prentisiaethau.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen