Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Rushlight 2019-20

Mae Gwobrau Rushlight wedi’u llunio’n benodol i gefnogi a hyrwyddo’r holl dechnolegau glân, cynnyrch arloesol a mentrau diweddaraf ar gyfer busnesau a sefydliadau eraill ledled y DU, Iwerddon ac yn rhyngwladol.

Mae’r Gwobrau’n agored i bob math o sefydliad ar unrhyw gyfnod o ddatblygiad corfforaethol, gan gynnwys dyfeiswyr unigol, cwmnïau cyfnod cynnar, elusennau, prifysgolion, busnesau bach a chanolig, cwmnïau a ddyfynnwyd a chwmnïau rhyngwladol.

Mae’r categorïau wedi’u rhannu’n bum prif grŵp:

  • ynni naturiol
  • ynni glân
  • ynni wedi’i brosesu
  • adnoddau
  • amgylchedd

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw 30 Tachwedd 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Rushlight.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel