Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Soldiering On 2019

Mae Gwobrau Soldiering On yn cydnabod ac yn amlygu cyflawniadau aelodau presennol a chyn-aelodau o’r lluoedd arfog, eu teuluoedd a phawb sy’n cefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog.

Dyma’r categorïau eleni:

 • gofal iechyd ac adsefydlu

 • gwerthoedd teuluol

 • rhagoriaeth mewn chwaraeon 

 • ysbrydoliaeth

 • cydweithio - ymddiriedolaeth Forces in Mind

 • partneriaeth ag anifail

 • addysg, hyfforddiant a datblygiad

 • cynwysoldeb amddiffyn 

 • busnes y flwyddyn - busnes newydd

 • busnes y flwyddyn - busnes sy’n datblygu

 • busnes y flwyddyn - effaith ar y gymuned 

 • cyflawniad oes

Rydyn ni’n croesawu enwebiadau gan Gymuned y Lluoedd Arfog a’r cyhoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 30 Medi 2018 a bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yn Llundain ar 5 Ebrill 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Soldiering on Awards.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel