Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Spark 2019

Mae’r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth wedi cyhoeddi galwad am Wobrau SBARK y Rhwydwaith fel ffordd o annog y gymuned ymchwil a’r diwydiant i gydweithio ar brosiectau newydd. Mae’n rhaid bod y prosiectau’n ymwneud ag un o’r pedwar sector marchnad canlynol:

  • da byw a dyframaethu
  • bwyd a diod
  • biotechnoleg ddiwydiannol
  • planhigion a chnydau

Mae Gwobrau SPARK yn darparu cyllid i sefydlu prosiectau cydweithio newydd rhwng partneriaid ymchwil (Sefydliad Technoleg Ymchwil neu Brifysgol) a Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh) yn y DU.

Mae gwerth sefydlog i’r grantiau, sef £10,000 (ynghyd ag unrhyw TAW berthnasol) ac fe’u dyfarnir i’r partner ymchwil er mwyn mynd i’r afael â phroblem sy’n berthnasol i’r BBaChau.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ddydd Gwener 1 Tachwedd 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel