Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau STEM Cymru

Bydd Gwobrau STEM Cymru yn tynnu sylw at sêr STEM Cymru - y rhai sy’n arwain y sector yng Nghymru, y busnesau hynny sy’n creu argraff ar economi Cymru, y rhai sy’n mynd i’r afael â'r bwlch amrywiaeth a phrinder sgiliau ym maes STEM, a'r rhai sy’n ysbrydoli ac yn codi dyheadau’r genhedlaeth nesaf.

Bydd y gwobrau’n dod â’r gymuned fusnes ynghyd am y tro cyntaf i gydnabod y mentrau entrepreneuraidd ac arloesol hynny sy’n gwneud gwahaniaeth i’r sector STEM.

Dyma gategorïau'r gwobrau:

 • gwobr arloesi mewn gwyddoniaeth
 • gwobr arloesi mewn technoleg
 • gwobr arloesi mewn peirianneg
 • gwobr arloesi mewn mathemateg
 • rhaglen addysgol y flwyddyn STEM
 • menter amgylcheddol y flwyddyn STEM
 • busnes rhyngwladol y flwyddyn STEM
 • cwmni’r flwyddyn (0-25 gweithiwr) STEM
 • cwmni’r flwyddyn (26-250 gweithiwr) STEM
 • cwmni’r flwyddyn (251+) STEM
 • arweinydd y flwyddyn STEM
 • seren newydd y flwyddyn STEM
 • cwmni-sy'n-tyfu y flwyddyn STEM
 • busnes newydd y flwyddyn STEM
 • menyw’r flwyddyn STEM

I fod yn gymwys i wneud cais, mae'n rhaid bod busnesau wedi dechrau masnachu ar neu cyn 1 Mai 2019 a’u bod wedi’u lleoli yng Nghymru.

Yr amser cau ar gyfer derbyn cynigion yw 5pm ar 28 Chwefror 2020 a bydd Seremoni Gwobrau STEM yn cael ei chynnal ar 1 Mai 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gyflwyno cais, ewch i wefan Gwobrau STEM Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel