Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Technoleg Cymru 2019

 

Mae Gwobrau Technoleg Cymru yn arddangos eich cwmni, ei gyflawniadau a'i bobl i'r sector busnes ehangach yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thramor drwy godi proffil eich cais yn y cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol.

Rydyn ni nawr yn derbyn enwebiadau ar gyfer y gwobrau ac mae croeso i bob sefydliad yng Nghymru sy’n gweithredu yn y sector technoleg gymryd rhan.

Dyma'r categorïau eleni:

  • gwobr i’r dalent newydd orau
  • gwobr i’r gweithle technoleg gorau
  • gwobr am ddefnyddio technoleg orau
  • gwobr arweinydd y flwyddyn ym maes technoleg
  • gwobr busnes technoleg newydd Syr Michael Moritz
  • gwobr cynnyrch arloesol y flwyddyn
  • gwobr effaith ryngwladol

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5 Ebrill. Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 20 Mehefin yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.  

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan ESTnet

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel